219

Studii de caz

Sistemul Informațional de Recunoaștere Facială

Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „Registru” (ÎS „CRIS „Registru”) este una dintre întreprinderile subordonate Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, ce realizează proiecte de integrare şi formare a resurselor informaţionale de stat. ÎS „CRIS „Registru” este unul dintre principalii furnizori de produse și servicii informaționale de pe piața tehnologiilor informaționale din Republica Moldova, datorită drepturilor exclusive de a oferi anumite servicii informaționale şi de dezvoltare a produselor de importanță națională.

ÎS „CRIS „Registru” este posesoarea principalelor resurse informaționale de stat, cum ar fi Registrul de Stat al Populației, Registrul de Stat al Unităților de Drept, Sistemul Informațional Național Geografic, Registrul de Stat al Transportului și Registrul de Stat al Conducătorilor Auto. Începând cu august 2017, instituția a fost reogranizată în I.P. Agenția Servicii Publice.

Situația Inițială

În anul 2016, ÎS „CRIS „Registru” a lansat achiziția unui Sistem de Recunoaștere Facială pentru îndeplinirea obiectivelor asumate în cadrul Planului de Acțiune privind Liberalizarea Regimului de Vize. Obiectivul de bază pentru implementarea acestui sistem a fost de a contribui la îmbunătățirea mobilității populației Republicii Moldova, păstrând în același timp ordinea și securitatea publică.

În cadrul proiectului au fost implementate două componente: Sistemul de Recunoaștere Facială (SRF) în cadrul ÎS „CRIS „Registru” și Sistemul de Inspecție la Frontieră cu utilizarea componentei de recunoaștere facială (SIF).

Soluția a fost construită în baza tehnologiei produse de compania COGNITEC, care este una din cele mai performante aplicații de recunoaștere facială, fapt dovedit de performanțele certificate de NIST (National Institute of Standards and Technology).

Sistemul de Recunoaștere Facială asigură următoarele funcții:

 • Introducerea de noi portrete în baza de date (imagine-cu-imagine sau prin procesare multiplă)
 • Căutarea duplicatelor în baza de date cu imagini prin analiză facială
 • Identificarea unui portret prin comparație 1:1 sau 1:n cu imaginile stocate în baza de date
 • Una sau mai multe imagini pot fi alocate fiecărui caz – sistemul este mai bine antrenat dacă i se prezintă mai multe imagini ale aceleiași persoane
 • Informațiile despre imagine facială, poziția ochilor, data creării, sursa/originea imaginii și calitatea fotografierii sunt stocate. Aceste informații reprezintă indicatori și vectori ce sunt înregistrați pentru semnătura biometrică a persoanei;

Arhitectura sistemului este una de tip client-server, sub forma unui cluster, pentru a permite scalabilitate, performanță înaltă și disponibilitate chiar și în cazul manipulării unor baze de date cu un număr impresionant de imagini/fotografii (până la 20 milioane). Sistemul a fost instalat pe infrastructură hardware produsă de Hewlett Packard Enterprise.

Sistemul de Inspecție la Frontieră are următoarele funcții:

 • Captarea imaginii foto a persoanei fizice în conformitate cu standardele internaționale
 • Prelevarea datelor biometrice (foto) din documentul de călătorie biometric (eMRTD)
 • Prelevarea fotografiei din zona mecanolizibilă a documentului de călătorie
 • Scanarea și depozitarea imaginii grafice a filei cu date personale din documentul de călătorie
 • Compararea (verificarea 1:1) locală a două imagini – o imagine captată de la persoană și a doua imagine prelevată din documentul de călătorie biometric
 • Interconectarea cu sistemul SRF din cadrul ÎS „CRIS „Registru” pentru compararea (verificarea 1:1) a două imagini și compararea (verificarea 1:N) a unei imagini
 • Asigurarea unui mecanism de actualizare a filtrelor de control (black list)

Sistemul de Inspecție la Frontieră a fost implementat utilizând tehnologia Microsoft .NET Framework în conjuncție cu Windows Communications Foundation pentru o arhitectură orientată pe servicii. Totodată, ca și server de aplicații a fost utilizat Microsoft Internet Information Services, în conjuncție cu Microsoft SQL Server pentru baza de date.

Sistemul de Inspecție la Frontieră este integrat cu Sistemul de Recunoaștere Facială utilizând interfețele standard puse la dispoziție de către Cognitec. Prin dezvoltarea interfețelor adiționale a fost asigurată interacțiunea cu sistemele informaționale existente din cadrul Poliției de Frontieră.

Beneficii

 • În urma implementării cu succes a proiectului, Republica Moldova a devenit prima țară din regiune care utilizează un sistem de recunoaștere facială la nivelul Registrului de Stat al Populației. Începând cu anul 2017, ÎS „CRIS „Registru” a identificat 100 de persoane care aveau identitate dublă și care dețineau pașapoarte false.
 • Sistemul este funcțional în 5 puncte de trecere a frontierei de stat și permite depistarea pașapoartelor neautentice.
 • Sistemul de Recunoaștere Facială urmează să fie extins până la 25 de locații.