224

Studii de caz

Sistemul Informațional Integrat Vamal

Serviciul Vamal al Republicii Moldova este o instituție de drept și de securitate a statului, ce asigură securitatea economică a țării prin colectarea eficientă a taxelor şi impozitelor, combaterea fraudelor vamale, facilitarea comerțului internațional şi protejarea societății, aplicând uniform și imparțial legislația vamală.

Sistemul Informațional Integrat Vamal este cea mai importantă verigă tehnologică necesară pentru funcționarea Serviciului Vamal al Republicii Moldova. Instituția urmărește creșterea performanțelor sistemului informatic, simplificarea procedurilor de administrare, asigurarea flexibilității pentru adaptarea sistemului informatic la cerințele activității sale și optimizarea serviciilor prestate.

Situația inițială

În debutul proiectului, sistemul informatic al Serviciului Vamal era în exploatare de mai mulți ani și se apropia de limita tehnologică de utilizare. În aceste condiții, Serviciul Vamal a apelat la serviciile companiei noastre pentru lansarea procesului de modernizare.

Pentru îndeplinirea obiectivelor Serviciului Vamal a fost dezvoltat proiectul de actualizare tehnologică complexă. Acesta a avut scopul de a implementa o infrastructură informatică modernă, un centru de date de rezervă la distanță, actualizarea platformei aplicative cu dezvoltarea modulelor naționale și servicii extinse de consultanță, implementare și suport.

Implementarea

Proiectul a fost realizat într-o perioadă scurtă, fără a perturba activitatea Serviciului Vamal.

A fost executată trecerea la o infrastructură informatică modernă care include servere de tip blade de ultimă generație, soluții de virtualizare și de stocare, implementarea unui sistem de recuperare după avarii și a unui sistem de monitorizare, actualizarea serverelor de aplicații SOClass v.2.2 și a aplicației ASYCUDAWorld v.4.2.0, cu modernizarea interfețelor tuturor modulelor naționale dezvoltate până în prezent.

ASYCUDA World (ASYCUDA: Automated System for Customs Data) este un program elaborat de Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț şi Dezvoltare (UNCTAD) în scopul susținerii reformelor în organele vamale, precum și acordarea suportului la facilitarea comerțului şi controlului vamal.

Infrastructura informatică:
 • A fost proiectată şi implementată o platformă informatică cu facilități de virtualizare de înaltă performanță și disponibilitate. Această platformă are capacitatea de echilibrare a încărcării și de recuperare a datelor după avarii prin replicarea la distanță, oferind servicii de gestiune a bazelor de date și a serverelor de aplicaţii.
 • Platforma informatică a fost realizată în două noduri distincte utilizând canale de comunicații de interconectare performante.
Componenta aplicativă a inclus:
 • Implementarea versiunilor noi SOClass 2.2 și AsycudaWorld 4.2.0.
 • Implementarea și actualizarea aplicațiilor de bază, inclusiv sisteme de gestiune a bazelor de date, platforme virtuale, medii de operare și utilitare.
 • Aplicații de monitorizare și gestiune a interacțiunii cu utilizatorii.
 • Aplicații de administrare a infrastructurii IT.
Serviciile prestate:
 • Servicii de analiză și consultanță.
 • Servicii de proiectare.
 • Servicii de instalare și configurare.
 • Servicii de implementare software.
 • Servicii de testare.
 • Servicii de management de proiect.
 • Servicii de instruire a utilizatorilor și a administratorilor.
 • Servicii de garanție, mentenanță și suport tehnic.

Beneficii:

 • Creșterea calității operațiunilor de control și urmărire de toate tipurile (înainte, în timpul sau după vămuire)
 • Creșterea disponibilității elementelor de evaluare a operațiunilor de vămuire și control efectuate de vameși
 • Perfecționarea schimbului de informații cu structurile externe, inclusiv cu cele de peste hotare
 • Crearea și consolidarea unui sistem unic de securitate a informației organelor vamale ale Republicii Moldova

În rezultatul executării proiectului, Serviciul Vamal a obținut o infrastructură informatică și o platformă tehnologică modernă, ce permit extinderea și îmbunătățirea calității serviciilor oferite atât agenților economici, cât și cetățenilor.