1605

Logistics & Warehouse Specialist

 • Grafic: Full time
 • Deadline aplicare: 31 august , 2019
 • Statut: deschis pentru aplicare
 • Job publicat pe 11 martie 2019

Responsabilități

 • Oferă suport la realizarea transportului marfar și circulație a bunurilor în companie;
 • Asigură logistica de aprovizionare;
 • Gestionează transporturile si livrările la nivel de serviciu externalizat;
 • Oferă suport pentru gestionarea serviciilor de import-export în unitate;
 • Efectuează livrările necesare companiei;
 • Gestionează depozitul companiei;
 • Urmărește sosirea materialelor conform comenzilor companiei, gestiunează intârzierile și vererifica cantitatile indicate in documentele însoțitoare;
 • Colaboreaza cu departamentul financiar-contabil în vederea înregistrării intrărilor și ieșirilor bunurilor in/din deposit;
 • Întocmeşte şi completează fişe de magazie, registre de intrare-ieşire, procese verbale de predare-primire, bonuri de consum, alte documente specifice;
 • Operează în programul de gestiune datele referitoare la stocuri;
 • Participă la descărcarea bunurilor;
 • Răspunde de mărfurile stocate, eliberează bunurile destinate doar pe baza bonurilor de consum;
 • Participă la inventarierea anuală a bunurilor din depozit alături de comisia de inventariere.

Cerințe

 • Experienta de minimum 1 an in domeniul (logistica, productie, depozitare);
 • Cunoașterea lanțului de aprovizionare în producție (flux, transport, etc);
 • Cunoștințe solide de utilizare PC (MS Office profesional, Google, sisteme de evidență a bunurilor – reprezintă un avantaj);
 • Abilitatea de a lucra sub presiune și în condiții de stres, precum și termeni restrânși;
 • Bune abilități de comunicare și colaborare;
 • Reactivitate, rigoare, diplomație, confidențialitate;
 • Inițiativa / motivația de a îndeplini sarcini, persoana pozitivă;
 • Abilități de luare a deciziilor, rezolvarea problemelor, orientare spre rezultate.

Ce propunem

 • Salariu competitiv cu ajustare anuală;
 • Oportunități de dezvoltare profesională;
 • Experiență unică de colaborare într-o echipă dinamică de profesioniști;
 • Condiții de lucru confortabile și loc de muncă echipat la un nivel înalt;
 • Spațiu amenajat pentru odihnă și masă;
 • Alte beneficii.

Informații adiționale

Candidații interesați în postul dat urmează să expedieze CV la adresa e-mail: hr@BASS.md, cu indicarea postului pentru care aplică.

Formular de aplicare

Etapele angajării

1

Aplicarea

CV-ul poate fi completat și expediat prin intermediul paginii web BASS Systems sau prin poșta electronică. Odată recepționat, acesta va fi analizat, ținând cont de cerințele postului vacant, a cunoștințelor și a experienței aplicantului.

2

Interviu HR

Comunicarea directă ne va oferi o imagine mai detaliată despre experiența și realizările obținute. Pe parcursul interviului, candidații vor primi întrebări care ne vor permite să apreciem nivelul de comunicare, capacitatea de colaborare în echipă, curiozitatea, adaptarea la schimbări, creativitatea și menținerea relațiilor.

3

Testarea în oficiul companiei

Candidații, care au trecut cu succes etapele de aplicare și interviu, vor fi invitați la susținerea testelor ce țin de specificul fiecărui post vacant.

4

Interviu de specialitate

În etapa finală, candidații selectați vor fi invitați la interviu direct cu reprezentantul departamentului de profil. La această etapă vor fi evaluate calitățile profesionale, cunoștințele și capacitățile candidatului în raport cu postul vacant anunțat.