Timp de 10 ani furnizăm soluții IT pentru scenarii complexe, oferind rezultate măsurabile.

Datorită implementării cu succes a proiectelor IT și a parteneriatelor cu liderii pieței internaționale, suntem în fruntea celor mai bune echipe din Republica Moldova, specializate în consultanță, dezvoltare de software, arhitectură software și management de proiect.

Câstigăm încrederea clienților noștri printr-un efort consistent și profesionalism.

Misiune

Noi livram soluții, care se bucură de cea mai înaltă încredere din partea partenerilor noștri.

Oferim servicii exclusiv de înaltă calitate care satisfac cerințele clienților noștri.

De 10 ani, acceptăm toate provocările, întrucât scopul nostru este să contribuim la dezvoltarea cu succes a afacerilor clienților și partenerilor noștri.

Viziunea noastră

Combinăm experiența BASS Systems cu know-how-ul global, câștigat prin colaborarea cu parteneri de renume mondial. Contribuim la îmbunătățirea performanței proiectelor de business prin implementarea eficientă a celor mai bune soluții IT.

Valori

 • Experiență
 • Echipa de profesioniști
 • Colaborare și Creativitate în soluționarea problemelor complexe

Certificări

Acreditarea de clasă mondială este un factor important în dezvoltarea companiei BASS Systems. Alinierea la standardele internaționale și la best practices din domeniul principal au contribuit în mod substanțial la extinderea companiei noastre.

BASS Systems se numără printre puținele echipe IT din Moldova care dețin un număr mare de certificări ISO. Suntem singura companie care combină aceste certificări cu un portofoliu complex de acreditări și parteneriate cu diverse corporații internaționale.

Certificare ISO 9001

Sistemul de management al calității. Sistemele BASS Systems respectă și mențin certificarea ISO 9001 pentru a oferi clienților și partenerilor implementarea celor mai bune practici de calitate pentru livrarea produselor și a serviciilor. Respectarea standardelor ISO 9001 permite companiei să utilizeze instrumentele de asigurare a calității la cel mai înalt nivel pe parcursul implementării și întreținerii proiectelor.

Certificare ISO 27001

Tehnologia informației, tehnicile de securitate, sistemele de management al securității informațiilor. Întregul set de standarde contribuie la asigurarea informațiilor financiare, a proprietății intelectuale, a datelor angajaților sau a informațiilor furnizate de terți.

Implementarea standardelor ISO 27001 reprezintă un avantaj pentru BASS Systems, clienții și partenerii săi fiind siguri în ceea ce privește securitatea informațiilor interne și externe.

Certificare ISO 20000

Gestionarea serviciilor IT.Acesta este un serviciu de management la nivel internațional care permite companiilor să se asigure că procesele de management al serviciilor IT sunt aliniate atât la valorile companiei, cât și la cele mai bune practici. Companiile care au certificarea ISO 20000 oferă servicii de înaltă calitate, asigură îndeplinirea profesională a tuturor cerințelor clienților și partenerilor și multe altele.

Certificare ISO 14001

Sisteme de management al mediului. Standardele și sistemele de management al mediului implică faptul că impactul proceselor companiei asupra mediului va fi controlat și minimizat. Prin aderarea la aceste standarde, BASS Systems oferă o serie de avantaje:

 • degajare, reducerea zgomotului și a deșeurilor;
 • reducerea costurilor;
 • o imagine pozitivă pe piață;
 • îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață pentru angajați;
 • menținerea unor relații bune cu autoritățile din domeniul mediului.

Program de Conformitate BASS Systems

BASS Systems și-a asumat angajamentul să respecte principiile esențiale ale bunei conduite corporative și integrității în toate activitățile sale. Implementarea și menținerea unui program eficient de conformitate este o componentă cheie a acestui angajament.

Am dezvoltat și implementat programul nostru de conformitate pentru a se potrivi mărimii, resurselor, poziției pe piață și altor aspecte unice ale companiei noastre. Suntem conștienți că un program eficient de conformitate trebuie să evolueze și să răspundă circumstanțelor în schimbare din cadrul Companiei și ale mediului în care activează aceasta. În acest scop, ne angajăm să îmbunătățim continuu calitatea programului de conformitate bazat pe revizuirea, evaluarea și dezvoltarea continuă a acestuia raportat la mediul regulator și de afaceri.

Scopul programului nostru de conformitate este de a preveni sau depista încălcări ale legii și ale actelor normative interne ale BASS Systems. În cazul unor încălcări ale legii sau ale actelor normative interne ale BASS Systems vom investiga incidentul și vom lua măsuri corespunzătoare disciplinare și corective pentru a preveni producerea unor astfel de încălcări în viitor.

Programul nostru de conformitate cuprinde elementele-cheie ale unui program eficient de conformitate și anume:

Responsabilitatea și supravegherea

Directorul nostru juridic, resurse umane și de conformitate („Directorul de conformitate”) este responsabil de dezvoltarea, supravegherea și monitorizarea funcționării programului nostru de conformitate. Directorul de conformitate are capacitatea și autoritatea de a evalua profesional și adecvat Programul de conformitate și de a elabora și implementa revizuirile de rigoare pentru a menține un program eficient de conformitate. Directorul de conformitate are autoritatea independentă de raportare și este responsabil nemijlocit în fața Directorului general în materie de conformitate.

Politici și proceduri

Codul de Conduită și Etică în Afaceri (Codul de Conduită) este declarația noastră de principii etice și de conformitate care ne ghidează în activitatea zilnică. Codul de conduită stabilește principiile etice cheie, pe care așteptăm să le urmeze managementul, angajații, contractorii și partenerii noștri, precum și standardele care contribuie la asigurarea conformității cu cadrul legal și politicile Companiei. Pentru a sublinia importanța principiilor și a liniilor directoare cuprinse în Codul de conduită, solicităm fiecărui angajat să confirme că a făcut cunoștință și este de acord să respecte toate politicile și procedurile interne ale BASS Systems.

În plus față de Codul nostru de conduită, BASS Systems elaborează și implementează politici, regulamente, instrucțiuni de lucru și alte instrucțiuni care instituie proceduri în abordarea și gestionarea, printre altele, a domeniilor potențiale de risc pentru BASS Systems.

Instruirea

Instruirea este esențială pentru comunicarea eficientă a standardelor și cerințelor noastre către personalul nostru și pentru a le permite să acționeze în conformitate cu acestea. Tot personalul este instruit cu privire la prevederile Codului de Conduită și politicile, procedurile, instrucțiunile în materie de conformitate aplicabile funcției sale. Efectuăm și monitorizăm înregistrările corespunzătoare pentru a ne asigura că întreg personalul a fost instruit.

Comunicarea și raportarea internă

BASS Systems se angajează să promoveze un dialog activ și sănătos între conducere și angajați în ceea ce privește aspectele etice și de conformitate. Personalul BASS Systems este încurajat să adreseze întrebări în materie de conformitate, fiindu-i furnizate îndrumări cu privire la modul de accesare a informațiilor legate de conformitate, inclusiv despre modul de raportare a încălcărilor potențiale în materie de conformitate. BASS Systems înțelege că personalul său nu trebuie doar să cunoască cum să acceseze resursele în materie de conformitate, ci trebuie să se simtă confortabil în a o face, fără a-i fi frică de careva represalii. BASS Systems a adoptat politici și proceduri care încurajează direct personalul său să raporteze eventualele încălcări în materie de conformitate suspectate. Aceste politici și proceduri includ măsuri menite să asigure că persoana care raportează un caz de neconformitate nu va fi expusă la careva represalii din partea conducerii BASS Systems sau a personalul său. Informația despre linia de alertă BASS Systems în materie de conformitate este furnizată întregului personal în cadrul procesului de angajare și a formării continue în materie de conformitate și sunt disponibile pe site-ul nostru intranet.

Audit și monitorizare

Programul de conformitate BASS Systems include exercitarea funcțiilor de monitorizare și de audit în materie de conformitate. Cerințe legale noi, evoluția practicilor de afaceri și considerente similare conduc la activități de monitorizare și de audit sau revizuiri în materie de conformitate. Revedem periodic activitățile noastre de monitorizare și audit în materie de conformitate pentru a ne asigura că riscurile semnificative legate de conformitate sunt gestionate în mod corespunzător.

Aplicarea și sancționarea

BASS Systems menține politici și proceduri privind respectarea normelor în materie de conformitate și sancționarea potențialelor încălcări. Aceste politici și proceduri au rolul de a asigura întreprinderea de acțiuni adecvate și consecvente în vederea combaterii conduitelor neconforme și descurajării viitoarelor încălcări.

Măsuri corective

BASS Systems lucrează în permanență în direcția asigurării respectării legilor aplicabile, precum și a politicilor și procedurilor interne în materie de conformitate. Suntem încrezători că programul nostru de conformitate sporește capacitatea noastră de a preveni sau de a depista comportamente ilegale și neetice. Cu toate acestea, recunoaștem că nici un program eficient de conformitate nu poate preveni toate încălcările. Prin urmare, programul nostru de conformitate impune să reacționăm cu promptitudine la eventualele încălcări ale legii sau ale politicilor BASS Systems, să întreprindem acțiuni disciplinare adecvate, să determinăm dacă încălcarea se datorează unor lacune în politicile, practicile sau controalele interne și să luăm măsurile corective de rigoare pentru a preveni sau a reduce viitoarele încălcări.

Management

Pentru BASS Systems caracteristicile de bază ale procesului de lucru sunt atmosfera prietenoasă, spiritul de cooperare și echipă. Elementele-cheie în cadrul companiei noastre sunt succesul profesional și relațiile interpersonale.

Cel mai valoros activ al companiei BASS Systems este cultura afacerilor. Echipa noastră este conștientă de obiectivele companiei, ceea ce ne permite să oferim o calitate durabilă la fiecare nivel.

team-member-photo

Onisim Popescu

Director General
team-member-photo

Svetlana Bran

Director Financiar
team-member-photo

Serghei Zamșa

Director Tehnic
team-member-photo

Angela Sîrbu

Șef Departament Management Proiecte
team-member-photo

Andrei Cojocari

Director Vânzări și Dezvoltare Business
team-member-photo

Eugen Moșanu

Director Achiziții și Parteneriate Strategice
team-member-photo

Lilian Perecheatco

Director Juridic, Resurse Umane si Conformitate

Echipa

BASS Systems este o companie dinamică și flexibilă, care a adoptat o cultură organizațională personală prin care își valorifică și apreciază membrii echipei pentru dedicarea și profesionalismul lor.

Echipa Bass Systems se remarcă prin calificări înalte.

Compania oferă un mediu de lucru orientat spre succes, care încurajează lucrul în echipă și recompensează inițiativele.
BASS Systems angajează, în R. Moldova și peste hotarele ei, cei mai buni profesioniști din industrie pentru a aduce valoare adăugată clienților săi.

Compania implementează programe de instruire și dezvoltare profesională continuă pentru angajații săi, astfel asigurând un nivel avansat de expertiză și profesionalism.

Cu fiecare proiect, creăm un produs unic, adaptat ideal nevoilor clienților noștri.
Secretul succesului nostru constă în utilizarea celor mai buni profesioniști, a celor mai bune cunoștințe, a celor mai bune abilități, a celor mai bune practici, a instrumentelor și a tehnicilor moderne pentru a satisface cerințele clienților și pentru a transforma fiecare proiect într-o poveste de succes.

Oficiul central, responsabil de integrarea sistemelor și elaborarea soluțiilor numără peste 100 de ingineri calificați, dintre care: business analiști, manageri de proiect, programatori și specialiști în vânzări.

Oficiul responsabil de lucrări “în teren” numără peste 100 de ingineri și tehnicieni cu experiență în construirea infrastructurii Telco la cheie, arhitecturilor rețelelor FO și sistemelor active.

Project Management

Project Management Professional (PMP)
Project Management Expert (PME)
Management of Risks

HPE

HPE Master Accredited Solutions Expert (MASE)
HPE Accredited Solutions Expert (ASE)
HPE Accredited Integration Specialist (AIS)
HPE Accredited Technical Professional (ATP)
HPE Accredited Platform Specialist (APS)
HPE Sales Certified
HPE Advanced Sales Certified (ASC)

Microsoft

Microsoft Certified Professional
Microsoft Certified Solutions Associate
Microsoft Certified Solutions Associate Office 365
Microsoft Certified Solutions Associate Windows Server
Microsoft Certified Solutions Expert - Server Infrastructure

Designing and Providing Microsoft Volume Licensing Solutions to Large Organizations
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Microsoft Dynamics CRM
Microsoft Certified Dynamics Specialist
Microsoft Certified Technology Specialist

IBM

IBM Certified Administrator
IBM Certified Specialist
IBM Certified Deployment Professional
IBM Certified Associate

Cisco

Cisco Certified Entry Networking Technician
Cisco Certified Network Associate Routing and Switching
Cisco Certified Design Associate

Aruba

Certified Mobility Professional

Oracle

Oracle Certified Associate

VMWare

VSP Business Continuity
VSP Selling Infrastructure Optimization Solutions
VSP Selling Management and Automation Solutions
VSP Selling Virtual Lab Automation Solutions
VSP Selling VMware Enterprise Desktop Solutions
VTSP Accreditation

Motorola Solutions

Configuring, administration, troubleshooting and maintenance Dimetra IP system.

Ericsson

Mini-Link Traffic Node R5, Operation & Configuration

Parteneri

BASS Systems menține parteneriate strategice și foarte apropiate cu liderii mondiali producători de echipamente, produse de program și furnizori de servicii. Utilizăm tehnologiile partenerilor noștri în crearea soluțiilor customizate pentru atingerea celor mai specifice necesitați ale clienților noștri. Abordam o strategie multi-vendor, în același timp excluzând competiția între produsele și soluțiile similare și/sau substituibile. În toate parteneriatele strategice tindem sa obținem cele mai înalte nivele de parteneriat.

Huawei Authorized Reseller

Huawei este un lider global în furnizarea soluțiilor TIC.
Datorită inovațiilor continue, colaborărilor deschise și responsabilității in orice operațiune, Huawei a creat un portofoliu de soluții competitive end-to-end pentru: rețele de telecomunicații și enterprise, dispozitive, tehnologii și servicii cloud.
Produsele, serviciile și soluțiile Huawei sunt utilizate în peste 170 de țări și regiuni, oferind astfel servicii unei treimi din populația lumii.

În calitate de partener de business, în bază de contract cu Bass Systems, Huawei vinde aplicații software și / sau dispozitive hardware.

HPE Platinum Partner

Compania HPE are viziuni tehnologice inovatoare pentru toți – fie clienți individuali, organizații sau comunități globale.
Experiența Hewlett Packard Enterprise este uimitoare prin faptul că ei schimbă percepția lumii, inventând și reinventând tehnologii.
HPE nu este doar un furnizor hardware și software, HPE oferă și o gamă largă de servicii, cum ar fi proiectarea, implementarea și întreținerea infrastructurii IT.

BASS Systems fiind un partener Platinum HPE se bucură de statutul special și îl folosește pentru a promova cele mai bune soluții potențialilor consumatori. Partenerii Platinum HPE sunt recunoscuți pentru nivelul lor de expertiză și investiții în domeniu.

IBM Silver Partner

Corporația multinațională IBM operează în peste 170 de țări.
IBM produce dispozitive hardware și middleware, elaborează aplicații software și oferă, de asemenea, servicii de hosting și consultanță în diverse domenii, începând cu mainframe–uri culminând cu nanotehnologii.
IBM este o organizație cu resurse enorme de cercetare, atingând un record pentru cel mai mare număr de brevete puse în aplicare și deținute de către o corporație. Invențiile IBM includ ATM-uri (bancomate), dischete, carduri cu bandă magnetică, SQL – limbaj de programare, coduri de bare universal și DRAM – uri.

BASS este un partener Silver al IBM în Republica Moldova. Companiile beneficiază de sprijin reciproc, inclusiv produse și servicii high-end, suport tehnic, instrumente de productivitate, instruire online și resurse de marketing, precum și eligibilitate pentru diverse programe interactive.

HPI Gold Partner

Datorită colaborării cu HP Inc. clienții BASS Systems au acces la peste 50 de ani de tradiții și inovații menite să impresioneze, inclusiv o mare varietate de soluții și servicii precum și dispozitive hardware: computere, imprimante, dispozitive mobile, toate oferind experiențe excepționale, precum și autenticitate și încredere recunoscută la nivel internațional.

Oracle Gold Partner

Produsele și soluțiile Oracle sunt utilizate în peste 145 de țări din întreaga lume. Compania Oracle oferă o gamă largă de aplicații cloud-friendly și complet integrate, platforme de servicii și sisteme proiectate.

Partenerii GOLD ai companiei Oracle beneficiază de o serie de avantaje competitive.
Astfel, aplicațiile sunt verificate în pas de elaborare și optimizare. BASS Systems are acces la întregul set de tehnologii Oracle și beneficiază de licențe complementare de dezvoltare.

CISCO Premier Certified Partner & CISCO Cloud Partner

În calitate de partener Cisco, BASS Systems poate vinde servicii și soluții IT și oferi suport tehnic clienților săi. Ca urmare, compania noastră elaborează și livrează servicii gestionate și servicii cloud.
De asemenea, Bass Systems profită din plin de experiența acumulată în ultimii ani pentru a obține rezultate excelente. În plus, compania noastră este în contact și strânsă colaborare cu alți parteneri Cisco.

APC

Compania APC asigură surse fiabile de energie și este un furnizor mondial de echipamente și infrastructură dedicată. Lista de produse și soluții ale companiei acoperă o gamă vastă de necesități în diverse domenii:

 • Procese tehnologice de Comanda și Supraveghere;
 • Sisteme de aprovizionare și distribuție;
 • Monitorizarea și controlul electricității;
 • Managementul utilităților;
 • Gestionarea rețelelor inteligente;
 • Gestionarea datelor de pe site-uri unice sau multiple de producție;
 • Sisteme de alimentare (energetice) pentru consumatori vitali.

Eaton

Eaton, deținătorul numeroaselor mărci precum Moeller, Carter, Dynapower, Fuller, Powerware, Westinghouse, Cutler Hammer și multe altele, oferă soluții eficiente de gestionare a energiei mecanice și hidraulice într-un mod sigur și durabil.
Datorită parteneriatului său cu Eaton, BASS Systems oferă clienților săi soluții moderne de distribuție a energiei, inclusiv controlul și monitorizarea proceselor industriale, echipamentelor de protecție și de comutare, controler-elor programabile și panourilor electrice.

Microsoft Dynamics Partner

Microsoft Dynamics AX reunește un set de servicii ERP, BI, de infrastructură, de tehnologie și baze de date într-o singură ofertă care permite organizațiilor să desfășoare procese de afaceri specifice domeniului și operaționale, extensibile, cu soluții specifice oferite de partener. Microsoft Dynamics CRM este soluția de gestionare a relațiilor cu clienții, care stimulează productivitatea în vânzări și eficacitatea echipei de marketing prin utilizarea informațiilor din mediile sociale, Business Intelligence (BI) și gestionarea eficientă a campaniilor de marketing.

Microsoft Licensing Solution Partner (LSP)

Cel mai înalt nivel de parteneriat Microsoft.  BASS Systems în calitate de LSP oferă expertiză de licențiere, pentru a facilita implementarea soluțiilor rentabile pentru dispozitivele deținute utilizând atât produse on-premises cat si produse cloud. Statutul LSP oferă cea mai larga diversitate de programe de licențiere, ce satisfac dorințele clienților noștri și se aliniază necesităților strategiilor pe termen lung.

IBM Premier partner

Partenerii IBM cu emblema Premier au o serie de beneficii din partea companiei. Compania-partener are nevoie să ajungă la un punctaj impresionant pentru acest tip de parteneriat. Astfel, partenerii urmează să obțină beneficiile de membru IBM, acces la rapoartele inteligență business, obținerea fondurilor pentru evenimente și pentru susținerea unor campanii, foi de parcurs pe dezvoltarea produselor, planificarea proceselor de comercializare comună, showcase-uri, pe care partenerii le folosesc în găsirea diverselor aplicații pentru industrii specifice, specialități și produse.

Oracle gold partner

Accesul la întregul stack tehnologic Oracle permite să administrăm mult mai bine procesele de lucru în alte companii-partenere BASS Systems. Astfel, dezvoltăm împreună abilitățile și acumulăm experiența necesară de a face un business mai vizibil și mai avantajos.

SOClass

SOClass respectă aspectele majore ale sistemului de securitate:

 • Accesul la resursele de sistem cu mecanisme stricte;
 • Confidențialitate, ce sporește comunicarea dintre client și server;
 • Integritate, cu păstrarea datelor în timpul proceselor de distribuire și tranzacțiilor în bazele de date.